สถาบันกวดวิชาเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
              โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมเบื้องต้น ของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
  ตารางเรียน
ใบตาล
นตท.ใบตาล ศรีสวัสดิ์
ภูมัย ภูวิศ
นตท.ภูมัย รักษ์สุวรรณ นตท.ภูวิศ สิงหสุต
The Best Cadet
143 หมู่ 4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 037-306151 , 08-6818-7705