สถาบันกวดวิชาเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
              โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมเบื้องต้น ของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   

บรรยากาศเข้าค่าย ตุลาคม 2556

  ตารางเรียน
ใบตาล
นตท.ใบตาล ศรีสวัสดิ์
ภูมัย ภูวิศ
นตท.ภูมัย รักษ์สุวรรณ นตท.ภูวิศ สิงหสุต
The Best Cadet
143 หมู่ 4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 037-306151 , 08-6818-7705