คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  บริการของเรา
  ภาพบรรยากาศเข้าค่าย
  การสมัครเรียน
  แผนที่
  ติดต่อเรา
  หน้าหลัก

 
 
             โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมเบื้องต้น ของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
  open
  คอร์สมีนาคม 2559
 

สำหรับนักเรียน ม.3 - ม.4 รับจำนวนจำกัด 2 ห้องเรียน
เปิดเรียน 6-27 มีนาคม 2559
ค่าเรียน 17,000 บาท
(คอร์สนี้ไม่มีพาไปสอบ เนื่องจากโรงเรียนเตรียมทหาร งดรับนักเรียนในปี 2559
และจะเปิดรับอีกครั้งในปี 2560)

   
  คอร์สเมษายน 2559
  สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.2 รับจำนวนจำกัด 1 ห้องเรียน
เปิดเรียน 17 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559
ค่าเรียน 14,500 บาท
   
study bedroom
swim
ใบตาล ภูมัย ปฏิภาณ
นตท.ใบตาล ศรีสวัสดิ์ นตท.ภูมัย รักษ์สุวรรณ นตท.ปฎิภาณ พวงจินดา
ภูวิศ ดนุภัทร  
นตท.ภูวิศ สิงหสุต นตท.ดนุภัทร ศักดิ์พรหม  
The Best Cadet
143 หมู่ 4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 037-306151 , 08-6818-7705