คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  บริการของเรา
  ภาพบรรยากาศเข้าค่าย
  การสมัครเรียน
  แผนที่
  ติดต่อเรา
  หน้าหลัก

 
 
             โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมเบื้องต้น ของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
  open
  คอร์ส ตุลาคม 2559
 

สำหรับนักเรียน ม.1- ม.2 เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด 1 ห้องเรียน
และ ม.3 - ม.5 รับจำนวนจำกัด 1 ห้องเรียน
เรียน 9-23 ตุลาคม 2559
ค่าเรียน 14,500 บาท

   
study bedroom
swim
ใบตาล ภูมัย ปฏิภาณ
นตท.ใบตาล ศรีสวัสดิ์ นตท.ภูมัย รักษ์สุวรรณ นตท.ปฎิภาณ พวงจินดา
ภูวิศ ดนุภัทร  
นตท.ภูวิศ สิงหสุต นตท.ดนุภัทร ศักดิ์พรหม  
The Best Cadet
143 หมู่ 4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 037-306151 , 08-6818-7705