คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
  บริการของเรา
  ภาพบรรยากาศเข้าค่าย
  การสมัครเรียน
  แผนที่
  ติดต่อเรา
  หน้าหลัก

 
 
             โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมเบื้องต้น ของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
 
  คอร์ส ตุลาคม 2558 เปิดเรียน 4 ต.ค. - 23 ต.ค. 58
รับนักเรียน ม.1 - ม.2 จำนวน 1 ห้อง
รับนักเรียน ม.3 - ม.4 จำนวน 1 ห้อง
ค่าเรียน 16,000 บาท
ห้องเรียน ห้องนอน ติดแอร์
ฝึกพละศึกษา  
นตท.ใบตาล ศรีสวัสดิ์ นตท.ภูมัย รักษ์สุวรรณ นตท.ภูวิศ สิงหสุต
The Best Cadet
143 หมู่ 4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 037-306151 , 08-6818-7705