หน้าหลัก  |  คุณสมบัติผู้สมัครสอบ  |  บริการของเรา  |  ภาพบรรยากาศเข้าค่าย  |  การสมัครเรียน  |  แผนที่  |  ติดต่อเรา
 
 
 
             โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์รวมเบื้องต้น ของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  open
  เรียน วันที่ 8-22 ตุลาคม 2560
 

                 ม.1, ม.2, ม.3 เรียนเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้า

                   ม.4 เรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 4 เหล่า (นตท.รุ่นที่ 61)
       ค่าเรียน 15,000 บาท
  การสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมีการแข่งขันกันสูง การจะสอบผ่านเข้าไปให้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่พร้อมกว่าเท่านั้น
study bedroom
swim
ใบตาล ภูมัย ปฏิภาณ
นตท.ใบตาล ศรีสวัสดิ์ นตท.ภูมัย รักษ์สุวรรณ นตท.ปฎิภาณ พวงจินดา
ภูวิศ ดนุภัทร  
นตท.ภูวิศ สิงหสุต นตท.ดนุภัทร ศักดิ์พรหม  
The Best Cadet
143 หมู่ 4 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. 037-306151 , 08-6818-7705